Södermöre:181


(Rubrik:) Madesiöö sochn.

                                                               
                                                                                          Twn-
Numero  B. Korpehwlt, crone hemman  1/2                         landh
8.       Åckren i giärdet ähr sandh och mwll
          jordh medh röör och steen,      wthsäde         3 3/4 
                                                                                        } 4 9/28
9.       Åckren i lyckian ähr sandhöör jordh, wtsäde  4/7
10.     Engen i giärdet ähr hårdh mååß och
          stenugh wall medh skogh och håller tilhopa laß            18
          Någå swedie och timber skogh.
          Gått mwlbete.
                Fiskie i Skiärsiöön.
                         Jntet qwarneståndh.          

(Karttext:)

Hårdh måås wal fwl medh skogh och steen.
Skiärsiöön.
Kiärr wal.
Moratz.
Scala vlnarum.