Södermöre:183


(Rubrik:) Södremöre, Madesiöö sochn.

                                                               
                                                                             Twn-
Numero  A. Lille Äbbehwlt, crone hemman  1       landh
2.       Åckren i giärdet ähr högh och sijdh såågh  
          jordh fwll medh röör,              wthsäde         4 1/2 
3.       Engen i giärdet ähr hårdh och jlak kiärr
          wall medh skogh iblandh och
          håller tilhopa                                laß            18
          Ringa wthägor.
          Medelmåttigt mwlbete.
          Fiskie i Ageboo siöön.
                         Intet qwarnståndh.
          Äbbehwltzmåle wnder denne skatt.            

(Karttext:)

Äbbehwltzmåle egor.
Hårdh och stenwgh mååswal fwl medh skogh och steen.
Moratz.
Moratz
Moratz.
Jilaak kiärr och tranbärzwal.
Stoore Abbehultz1 egor.
Agebo siöön.
Hökehwltz egor.
Scala wlnarum.

1 Fel för Äbbehultz?