Södermöre:185


(Rubrik:) Madesiöö sochn.

                                                               
                                                                               Twn-
Numero  B. Nårr Otteskrwff, crone hemman  1      land
4.       Åckren i giärdet ähr sijdh och
          såågh jordh full medh röör,     wtsäde 3 3/4 
5.       Åckren i lyckian ähr högh                           }  5 3/4
          sandöör jordh,                       wtsäde 2
6.       Enge wallen i åckergiärdet
          ähr halff hårdh, halff sijdh
          kiärr fwll medh skogh
          och steen och håller                laß       14
                                                                           }   17   
7.       Höö aff lyckian, hårdh wall,    laß       3 
          Timber skogh. Jngen swedie mark.
          Medelmåttigh mwlbete.
          Någå näffuer skogh.
          Skualte qwarn.
          Een dell i Gröösiöön.


                                                                                     Twn-
Numero  C. Södr Otteskrwff, crone hemman  1      landh
8.       Åckren i giärdet ähr högh och
          sijdh sandöör jordh fwll medh
          röör och steen,     wthsäde                 4 3/4 
9.       Åckren i Gate lyckian ähr                                 }  5 1/4
          högh röö mylla jordh fwll
          medh röör och steen, wtsäde                1/2                                
10.     Enge wallen i åcker giärdet
          ähr högh mååß wall fwll medh
          skogh och steen och håller laß            15
11.     Höö aff Gatelyckian, hårdh                               }  16   
          wall medh skogh,               laß            1
          Timber skogh. Jngen swedie mark.
          Gått mwlbete.
          Någå fiskie i Gröösiöön.


(Karttext:)

Hårdh och stenwgh wal medh skogh.
Hårdh och stenwgh wal medh skogh
Sank kiärr wal
Moratz.