Södermöre:187


(Rubrik:) Södremöre, Madesiöö sochn

                                                               
                                                                                  Twn-
Numero  A. Knapremåle, crone hemman  1/2              land
2.       Åckren i giärdet ähr sandh och mwll jordh
          fwll medh röör och steen,       wthsäde               3 1/8 
3.       Engen i giärdet ähr hårdh och någe sijdh wall
          fwll medh röör och skogh och håller tilhopa laß  15
          Någå swediemark, någe bööke skogh.
          Gåt mwlbete. Fiskie i Bälßiöön.


B.      Flakemåle wnder Knapremålens halffwa skatt.
4.       Åckren i Flake giärdet ähr sandh jordh, wtsäde  2 1/16    
5.       Engen i Flake giärdet ähr halff hårdh, halff
          sijdh wall medh någe skogh iblandh,    laß          8
          Jngen wthmark till målen..


(Karttext:)

Hårdh och någe sank wal fwl medh skogh och steen.
Bälsiöö egor
Kiärr och moratz.
Bälsiön.
Scala vlnarum.