Södermöre:188


(Rubrik:) Södremöre

                                                               
                                                                          Twn-
Numero  A. Bälsiömåle, crone hemman  1/4        landh
2.       Åckren i giärdet ähr högh sandh och
          öör jordh fwll medh röör,       wthsäde      2 1/32 
3.       Engenn i giärdet ähr hårdh och någå sijdh
          mååß wall fwll medh skogh och steen
          och håller tilhopa                                laß  8
          Jngen swedie eller timber skogh.
                   Jntet qwarneståndh.
                         Någå fiskie i Bälsiön.
          Andra lägenheter fins her intet.

(Karttext:)

Hårdh wal.
Moratz.
Bälsiöön.
Scala vlnarum.