Södermöre:189


(Rubrik:) Madesiöö sochn

                                                               
                                                                           Twn-
Numero  B. Holmen, crone hemman  1/2              landh
4.       Åckren i giärdet ähr sandh och mwll
          jordh fwll medh röör och steen,   wthsäde   4 3/4 
5.       Engenn i giärdet ähr hårdh och medelmåttig
          enge wall medh någå skogh och steen
          iblandh och håller tilhopa              laß          20
          Någå grantimberskogh.
          Någå swediemark, doch ganska sijdh.
          Ringa mwlbete.
                                Jntet fiskie.
6.                             Skwalte qwarnn.

(Karttext:)

Medelmåttigh engewal medh någe skogh.