Södermöre:191


(Rubrik:) Södremöre, Madesiöö sochn

                                                               
                                                                           Twn-
Numero  A. Öster Rixmåle, crone hemman  1/2    landh
2.       Åckren i giärdet ähr sandh och
          mwll jordh,                                 wthsäde   3 1/4 
3.       Engen i giärdet ähr hårdh och mååß
          wall fwll medh skogh och steen och
          håller tilhopa                                laß          16
          Någå swedie och timber skogh.
          Gått mwlbete.
                  Intet fiskie.
                              Jntet qwarnståndh.

(Karttext:)

Hård och stenwgh
Skogh.
Wal medh skogh.
Moratz.
Scala vlnarum.