Södermöre:193


(Rubrik:) Södremöre

                                                               
                                                                                 Twn-
Numero  A. Flyieboda, crone hemman  1/2               landh
6.       Åckren i giärdet ähr högh och sijdh mååß
          wall fwll medh röör och steen, wtsäde 4 3/4 
7.       Åckren i Söd<e>rlyckian ähr högh sandh-   }   5 1/2
          öör jord fwll medh röör,     wtsäde      3/4
8.       Enge wallen i åcker giärde ähr hardh
          mååß wall fwll medh skogh och
          steen och håller tilhopa        laß            12
9.       Wthängen ähr sanck kiär wall,                      }  32
          bärgas intet wthan tårk åhr, laß             20
          Någå timber skogh och swediemark.
          Skwalte qwarn wäster ifrån gården.
                  Gått mwlbete.
                                Intet fiskie.

(Karttext:)

Moratz.
Kiärr wall
Moratz
Moratz.
Moratz.
Hårdh och stenwgh wal