Södermöre:2-3


(Rubrik:) Södremöhre häradtt        Haletorp sochnn.

            
(Karttext:)

Trootorp
Ekskogh
Nampnerum
Hårdh walldz engh medh ek och haszell skogh.
Ek och haszell skogh.