Södermöre:20-21


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.        Hageby sochnn.

                                                                                                  Tuneland
            Walby, hemman      8    
1.         Jon Månßon, skattehemman 1, hafver vthsädhe litera A    5/6 
                                                              Vthsäde           litera B    2 1/3
                                                              Vthsädhe         litera C    2 3/12
                                                              Vthsädhe         litera D    2 2/3

2.         Sohne Torstenßon, skattehemman 1, vthsädhe   litera A    2 1/6
                                                              Vthsädhe         litera C    1 2/3
                                                              Vthsädhe         litera D    3 1/2

3.         Oluf Pederßon, arf och egit,        vthsädhe          litera A    5/6
                                                              Vthsädhe         litera B    1 1/3
                                                              Vthsädhe         litera C    1
                                                              Vthsädhe         litera D    1 1/2

            Peder Oluffßon j Hageby,           vthsäde            litera A    1/2
                                                 Vthsädhe j gierdet         litera B    1/2
                                                              Vthsädhe         litera C    1
                                                              Vthsädhe         litera D    2 1/12

5.         Oluf Rebb, skattehemman 1,      vthsäde            litera A    2
                                                              Vthsädhe         litera B    1
                                                              Vthsädhe         litera C    1/3
                                                              Vthsädhe         litera D    1 2/3

6.         Änkian hustru Marit,                   vthsädhe          litera A   1 1/2
                                                              Vthsädhe         litera B    1 5/6
                                                              Vthsädhe         litera C    2
                                                              Vthsädhe         litera D    3 1/6

7.         Cappellanen domine Börgelj,      vthsädhe          litera A    2
                                                              Vthsädhe         litera B    1 1/2
                                                              Vthsädhe         litera C    1 5/6
                                                              Vthsädhe         litera D    1 1/2

8.         Folcke Pederßonn, skattehemman 1, vthsädhe  litera A    2 1/3 tunnland
                                                              Vthsädhe         litera B    1 1/2
                                                              Vthsädhe         litera C    3 tunnland
                                                              Vthsädhe         litera D    2 1/6 tunnland

10.       Peder Anderßonn, skattehemman 1/2, vthsädhe litera A    2/3 tunnland
                                                              Vthsädhe         litera B    2 1/3
                                                              Vthsädhe         litera C    2 1/6 tunnland
                                                              Vthsädhe         litera D    3 tunnland
                                                                            Summa            <...> tunnland

(Karttext:)

Leermylla
Skarp hårdh walldz engh medh biörk och hasell skogh.
Leermylla
Walby.
Hårdh waldz engh medelmåtigh godh
Leer mylla
Hårdh walldz engh medelmåttigh godh fullt medh biörck och hasell skogh.