Södermöre:22-23


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.        Hageby sochnn.

                                                                                                  Tuneland
            Norrehageby, hemman      9    
1.         Oluff Pederßon, hafwer               vthsedhe          litera A   3 1/6 
                                                              Vthsädhe         litera B    6
                                                              Vthsädhe         litera C    3 1/2
            Ähn een ängh j skogen, jnnhåller höö laß       8 

2.         Oluf Pederßon junior,                  vthsädhe         litera A    4 1/3
                                                              Vthsädhe         litera B    4
                                                              Vthsädhe         litera C    4
                                   Een äng i skogen, höö till laß   12   

3.         Jon Oluffßon hafwer                   vthsäde            litera A    5 1/6
                                                              Vthsädhe         litera B    5 1/3
                                                              Vthsädhe         litera C    3 1/2
                                   Höö af 2 stycken ängiar j skogen, laß  10

4.         Larß Jönßonn hafwer                  vthsäde            litera A   4 1/2
                                                              Vthsädhe         litera B    3 2/3
                                                              Vthsädee         litera C    4
                                   Höö af een ängh j skogen till laß  5 

5.         Peder Swenßonn,                       vthsädee          litera A    8 1/6
                                                              Vthsädhe         litera B    4
                                                              Vthsädee         litera C    4
                                    Ähn vthjorden     vthsädhe          litera B    5/6
                                                              Vthsädhe         litera C    1
                                   Höö af een sanck äng j skogen, laß  11

6.         Peder Nilßonn,                           vthsädhe          litera A    5 2/3
                                                              Vthsädhe         litera B    4 1/2
                                                              Vthsädhe         litera C    2 1/2
                                    Ähn vthjorden     vthsädhe          litera A    2/3
                                                              Vthsädhe         litera B    1 2/3
                                   Höö af ängien i skogen till laß  10

7.         Jon Pederßonn,                           vthsädhe         litera A    4
                                                              Vthsädhe         litera B    3
                                                              Vthsädhe         litera C    2 1/2
                                   Höö af ängien i skogen, laß     8

8.         Peder Giöth,                               vthsäde            litera A   5 1/2
                                                              Vthsädhe         litera B    3 1/6
                                                              Vthsädhe         litera C    3
                                   Höö af ängien i skogen till laß  6

9.         Håkan Swenßonn,                      vthsädhe          litera A    5 1/2
                                                              Vthsädhe         litera B    4
                                                              Vthsädhe         litera C    2 1/2
                                   Höö af ängien i skogen till laß  7

11.       Jon Pederßon j Söderhageby,     vthsädhe          litera A    1 2/3
                                                              Vthsädhe         litera B    2 5/6

12.       Jöns Jonßon i Söderhageby
            hafwer vthsädhe          litera A    1 1/2
            Noch vthsädhe            litera B    5/6
            Ähn vthsädhe              litera C    1

(Karttext:)

Sandjord.
Sandmylla
Norr Hageby
Kiärr
Sand mylla jord