Södermöre:26-27


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.        Ahreby sochnn.


            Ahreby byhn, skattehemman 2, sämmiehemman 2    
1.         Hanß Månßon, sammiehemman1             1 
            haffwer vthsädhe j gierdet litera          A  3
                        Vthsädhe j gierdet litera         B  1 1/2
                        Vthsädhe j gierdet litera         C  5/6     }  7 1/3   
                        Vthsäde j gierdet litera           D  2
                        Åkeren wedh gården litera     F  1     

2.         Nilß Swenßonn, sämmie hemman            1
            haffwer vthsädhe j gierdet litera          A  3 2/3
                        Vthsädhe j gierdet littera        B  1 1/2
                        Vthsädhe j gierdet litera         C  1       }  9 tunnland   
                        Vthsäde j gierdet litera           D  2
                        Åker wreethen litera              E   5/6

3.         Månß Pederßon, skattehemman              1
            haffwer vthsädhe j gierdet litera          A  4 1/6
                        Vthsädhe j gierdet litera         B  2
                        Vthsädhe j gierdet litera         C  1       }  10 2/3   
                        Vthsädhe j gierdet litera         D  2 2/3
                        Vthsädhe j gierdz wreth litera H  1

4.         Kyrckioherdens her Peders Rottovius skatthemman 1
            haffwer vthsädhe j gierdet litera          A  6
                        Vthsädhe j gierdet litera         B  2
                        Vthsädhe j gierdet litera         C  1 1/3  }  12 5/6   
                        Vthsädhe j gierdet litera         D  2 1/3
                        Af åker lychian litera              G  1 1/6      

            Nämbligen crone vthjorden vthsädhe litera  A  5/6  
                        Vthsädhe                               litera  B  1/2
                        Vthsädhe                               litera  C  1/3   } 1 2/3 
                        Vthsädhe                               litera  D

I.          Norre ängen ähr hårdh walldh medh någon
            biörke skogh jblandh, höö tillhoopa                            16 

K.        Södhre ängien ähr skarp ängh medh måßebottn
            fult medh biörke- och ene skogh, höö till    laß            30

(Karttext:)

Ahrebyn.
Hårdh wall medelmåttigh godh.
Pastorns sågh- och miölquarn
Engh
Lermylla jord.
Små biörcke skogh och enebuskar jblandh.
Betheshaga.
Biörcke och eneskogh.

1 D.v.s. sämjehemman