Södermöre:28


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.

                                                                                                    Tuneland
            Glömminge skatthemman 2, cronehemman 1, vthjord 1
1.         Håkan Anderßon, skattehemman        1 
                        Vthsädhe j gierdet         litera     A   4 2/3
                        Vthsädhe j gierdet         litera     B   2           }         7 1/3   
                        Vthsäde j gierdet           litera     C   2/3

2.         Oluff Pederßon, skattehemman           1
                        Vthsädhee j gierdet       litera     A   5 1/3
                        Vthsädhe j gierdet         litera     B   2 1/6      }         9 1/2
                        Vthsädhe j gierdet         litera     C   2

3.         Nilß Gunmundßon, cronehemman       1, förmedlat              1/4
                        Vthsädhe j gierdet         litera     A   3 1/2
                        Vthsädhee j gierdet       litera     B   1
4.         Crone vthjorden, vthsädhee       litera     A   1/2         }         6 tunnland
                        Vthsädhee                     litera     B   1/3  
                        Vthsädhee aff wreethen litera      D  2/3      

5.         Änckian j Holma vnder Lilliehökarna, frelßehemman  1
                        Vthsädhee j gierdet       litera      A  6 1/3  
                                                                                            }         7 1/2
                        Vthsädhee j gierdet       litera      B  1 1/6      

            Ängien j gierdet ähr hård wåldh medh
            något skogh jblandh, höö till laß                   18
                                                                                                       26 
            Höö aff den norre ängen till laß                    8    

(Karttext:)

Skarp hårdh wall.
Glömmingeby.
Hålma åker
Ler mylla jordh.
Hålma
Medelmåttigh godh hårdh wall.