Södermöre:30-31


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.        Ahreby sochn.

                                                                                                Tuneland
            Reeszby, hemman 6, halfl. 2
1.         Eskill Jönßon, skattehemman         1 
                        Vthsädhee j gierdet          litera     A    3 1/2
                        Vthsädhe i gierdet            litera     B    3 1/3   }   9 tunnland   
                        Vthsädhee i gierdet          litera     C    1
                        Vthsädhee i gierdet          litera     D    1/2    

2.         Nilß Månßon, hemman 1/2
                        Vthsädhee i gierdet          litera     A    1 2/3
                        Vthsädhee i gierdet          litera     B    2 1/3  
                        Vthsädhee j gierdet          litera    C    1         }   6 1/6 
                        Vthsäde j gierdet             litera     D    1/2  
                        J åkerlyckan                    litera     G    2/3  

3.         Böriel Pederßon, arff och egit hemman    1
                        Vthsädhee i gierdet          litera     A    1 1/6
                        Vthsädhee i gierdet          litera     B    2 1/3   }   4 5/6     
                        Vthsädhee i gierdet          litera     C    2/3 
                        Vthsädhee i gierdet          litera     D    1/2  

4.         Peder Danielßon, hemman    1
                        Vthsädhee i gierdet          litera     A    2/3
                        Vthsädhe j gierdet            litera     B    3       }   5 1/3     
                        Vthsäde                           litera     C    1 
                        Vthsädhe                         litera     D    2/3  

                                                                                                Tunland
5.         Jonn Pederßon, skattehemman    1
                        Vthsädee i gierdet            litera     A    3 1/2
                        Vthsädee i gierdet            litera     B    5       }   10     
                        Vthsäde i gierdet              litera     C    2/3
                        Vthsäde i gierdet              litera     D    5/6  

6.         Nilß Jonßon, skattehemman    1
                        Vthsädee i gierdet            litera     A    2
                        Vthsäde i gierdet              litera     B    5 1/6  }  
                        Vthsädhee i gierdet          litera     C    2/3
                        Vthsädhee i gierdet          litera     D    5/6  

7.         Måns Erichßonn, hemman    1/2
                        Vthsäde i gierdet              litera     A   1 1/3
                        Vthsädhee j gierdet          litera     B    3 5/6  }   5 5/6 
                        Vthsädhee i gierdet          litera     C    1/2
                        Vthsädhee                       litera     D    1/3 

8.         Trulß Jonßon, hemman    1/2
                        Vthsädhe                         litera     A    5/6
                        Vthsädhe                         litera     B    1 1/2  }   2 1/6 
                        Vthsädhe                         litera     C    5/6
                        Vthsädhee                       litera     D    -

9.         Jöns Klåcharee, cronehemman    1/4
                        Vthsädhe                         litera     AB  1/2 tunnland
                        Vthsädhee                       litera     C    1 1/2       2 

10.       Jon Nilßon, cronehemman    1/4
                 hafwer vthsädhe alz tillhopa     tuneland                     2 1/2

(Karttext:)

Reeszby byhn.
Skarp hårdh wall, höö 14 laß
Hårdh wall, höö 20 laß
Hårdh wall, höö 12 laß.
Hårdh wall.
Scala ulnarum.