Södermöre:32-33


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.        Ahreby sochnn.

                                                                                                Tuneland
            Skiälby, skattehemman 5, arf och egen 2, frelße 1
1.         Jnge Nilß Pederßon, skattehemman         1 
               haffwer vthsäde                        litera     A    4 1/6
                        Vthsädhee i gierdet          litera     B    4 5/6   }   13 2/3   
                        Vthsädhee i gierdet          litera     C    3 2/3
                        Vthsädhee af åkerlychorna litera   G    1    

2.         Jnge Nilßonn, skattehemman                   1 
               haffwer vthsädee j gierdet         litera     A
                        Vthsädhee                       litera     B    }              10 2/3    
                        Vthsädhee                       litera     C
                        Vthsädhee af åkerlychan  litera     H     

3.         Änckian hustru Kerstinn, skatte hemman  1
                        Vthsädhee j gierdet          litera     A    2
                        Vthsädhee j gierdet          litera     B    3 1/2   }    9 5/6     
                        Vthsädhee                       litera     C    3 
                        Vthsädhee                       litera     HD 1 1/3  

4.         Peder Hanßonn, skattehemman                1
                        Vthsädhee j gierdet          litera     A
                        Vthsädhee i gierdet          litera     B    }              7 5/6     
                        Vthsädhee                       litera     C
                        Vthsädhee i åkerlyckian   litera     E

5.         Peder Trulßon, frelße vnder jungfru Sigrid Baner
                        Vthsädhee i gierdet          litera     A    4 1/3
                        Vthsädhee                       litera     B    1 1/6   }    10 2/3     
                        Vthsädhee                       litera     C    4
                        Vthsädee af åker lyckian  litera     F    1

6.         Anund Swenszonn, cronehemman            1   
                        Vthsädhe i gierdet            litera     A    2 5/6
                        Vthsädhe                         litera     B    3 5/6   }    8 5/6     
                        Vthsädhe                         litera     C    2
                        Åkerlychian                     litera    <.>  1/2      

7.         Jngel Pederßon, skattehemman                1  
                        Vthsädhee j gierdet          litera     A   1 1/2
                        Vthsädhee                       litera     B    1/2      }    6 1/3     
                        Vthsädhe                         litera     C    2 1/3
                        Vthsädhe af åker lychian  litera     D    2

8.         Jöns Matzßonn, arff och egit hemman       1
                        Vthsädhee j gierdet          litera     A    3 5/6
                        Vthsädhee i gierdet          litera     B    2 1/2   }    9 2/3     
                        Vthsädhee i gierdet          litera     C    2
                        Vthsädhee i åker lyckan                      1 1/3
  
                                                        Summan        tuneland        77 1/2       

            Ängien j alla gierderna ähr slätt hårdh
            walldh, jnnehåller höö till                laß  12
            Byhens stoora ängh ähr hård waldh medh
            biörcke skogh och eke skogh iblandh beblandat
            och kan jnnehålla höö alz tillhoopa till    40 laß 
                                                       Summa     52 laß

(Karttext:)

Eng
Skarp hårdh wall.
Skiälby.