Södermöre:36-37


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.        Ahreby sochnn.

                                                                                         Tuneland
            Gräszgiälhe, hemman     8
1.         Påwel Kettellßonn, skattehemman 1/2 
                        Vthsädhe j gierdet                        A   
                        Vthsädhe i gierdet            litera     B 
                        Vthsädhe                         litera     C    

2.         Håkan Nilßon, frelße vnder frw Cherstin Sparre 
                        Vthsäde                           litera     A     
                        Vthsäde                           litera     B
                        Vthsäde                           litera     C     

3.         Oluff Bondee, skattehemman       1
                        Vthsädhe i gierdet                        A
                        Vthsädhee                                   B     
                        Vthsädhe                                     C  

4.         Larß Nilßon, kyrckiehemman       1
                        Vthsädhee j gierdet          litera     A
                        Vthsädhee                       litera     B     
                        Vthsädhee                       litera     C

5.         Nilß Anundssonn, cronehemman   1/2
                        Vthsädhe j gierdet            litera    A
                        Vthsadhe1 i gierdet          litera     B
                        Vthsädhee                       litera     C

6.         Swen Jonßonn, frelße hemman     1   
                        Vthsädhee j gierdet          litera     A
                        Vthsädhee                       litera     B     
                        Vthsädhee                       litera     C     

7.         Peder Pederßon, frelßee vnder Lilliehökerna.  
                        Vthsädhe                         litera     A
                        Vthsädhee                       litera     B     
                        Vthsädhee                       litera     C

8.         Peder Jonßon Rebb, skattehemman 1
                        Vthsädhe                         litera     A
                        Vthsadhe1                       litera     B     
                        Vthsädhe                         litera     C

Q.        Ängien j gierdet, Q noterad, ähr hård wall
            och een deehl kiärr wall, jnnehåller höö      40 laß
R.        Angien2 som ähr medh R noterad ähr medel-
            måttig godh hårdh wall fult med stoor ekk  26 laß
S.        Ähn een ängh vthj gierdet, litera C noterad,
            folio <...>, kan jnnehålla höö till                 10 laß   
                                                            Summa     76 laß

(Karttext:)

Hårdh waldz engh medh biörcke skogh.
Gräsgiähle
Släth ängh
Kiärr wall.
Biörcke skogh och ekeskogh jblandh.
Stor ekeskogh, medelmåttigh godh hårdh walldz engh.

1 D.v.s. Utsäde
2 D.v.s. Ängen