Södermöre:4


(Rubrik:) Södremöhre häradtt


                                                                              Tuneland
A.        Öddgeszboo, cronehemman  1 
B.        Åkeren j gierdet ähr mull jordh, jnnehåller
            vthsädee, nämbligen                 tunneland      3 1/2 
B.        Höö aff samma gierdet, hård wåldh till laß      4
C.        Höö aff ängien, hårdh walldh och en deehl
            kierr wall, jnnehåller höö till laß                     12
            Ahnbelangandhee vthmarcken finnes timbber-
            skogh effter nödtorfften, swedielandz skogh
            jntet, book skogh nogh på alla sijdor
            der bondhen sigh wäll vppehålla och nähra
            kan medh poth aska brännandhee, fiskiee-
            wattn jntet, squaltequarn 1, sågh-
            quarn     1 som gåår höst och wååhr.
            
(Karttext:)

Kiärr wall
Ödgesboo