Södermöre:40


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.

                                                                                     Tuneland
            Ålheboda, cronehemman     2 1/2
1.         Oluff Nilßon haffwer vthsädhe j gierdet tillhopa     5 1/2 
            Höö aff ängien i gierdet nämbligen till     laß          5
            Höö aff ängien numero 1 noterat   till     laß          10  

2.         Jbidem hustru Kerstinn haffwer vthsäde
            alz till hoopa i gierdet, nämbligen tunneland          4 1/2
            Höö aff ängien j gierdet, nämbligen        laß          8
            Höö aff en vth ängh j skogen till             laß          4

            Jbidem Håkan Larßon haffwer vthsädhee
            j gierdet alz tillhoopa, nämbligen tunelandh           4 1/2
            Höö aff ängien i gierdet, nämbligen        laß          8
            Höö aff een vth[t]ängh, nämbligen         laß          10

(Karttext:)

Åhleboda.
Åhleboda.