Södermöre:43


(Rubrik:) Ahreby sochnn.

                                                                                      Tuneland
            Karingierde, cronehemman    1/2
2.         Åkeren j gierdet ähr sandh jordh och mylla
            några röör och lööhnstenar1, vthsädhe tuneland  5 1/2
3.         Ängien i gierdet ähr een deel kierr wall
            och een deehl hårdh wåldh, höö till       laß             12


            Staarbeeh, cronehemman   1
4.         Åkeren j gierdet ähr groff sandh jordh
            och mylla jblandh, jnnehåller vthsädhe                    3 1/2
5.         Ängien i gierdhet ähr hårdh walldh
            fult medh lingon rijß och biörke skog,   laß             5
            Ähn ett kierr i skogen, grooff starr höö                   3
            Till deßee föreskrefne gårdar finnes timbber-
            skogh sampt till tiäru weedh effter
            nödtorfften, fiskiee wattn jntet, swe-
            die marck jngen.    

(Karttext:)

Kiärr wall
Karingierde
Staarbech
Skarp toffwigh engh


1 D.v.s. lönnstenar?