Södermöre:44


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.

                                                                                                   Tuneland
            Steenskarhult, cronehemman    1
            Åkeren j gierdet     litera A noterat ähr mylla, vthsäde        3 5/6
            Åkeren i wreethen  litera B noterad ähr steenigh jordh       1 1/2
            Åkeren i lychian     litera C noterad, sandh jordh, vthsäde  1 1/3
            Åkeren i lyckian     litera D noterad, sandhjordh, vthsäde   5/6

            Ängien i deßee föreskrefne gierden ähr hårdh walldh
            och een deehl kierr waldh, höö till            laß                      10
            Höö aff maa ängien weedh såg quarnen,  laß                       7   

            Till detta hemmanet finnes timbberskogh och eke-
            skogh nogh, swedie landh jntet, mulbethe efter
            nodtorfften1, fiskie watn lijtet nedher j åhn,
            sågh quarn    1, miöl quarn    1.    

(Karttext:)

Såg quarn
Miölquarn
Kiärr wall.
Träsk.
Bettes haga.
Stenskarhult.

1 D.v.s. nödtorften