Södermöre:45


(Rubrik:) Ahreby sochnn.

                                                                                      Tunneland
            Fagerhult, cronehemman    1
2.         Åkeren j gierdet ähr sandh mylla jordh
            och kan jnnehålla vthsädhee till tunneland              6 5/6
3.         Ängien j gierdet ähr hårdh wåldh fult
            medh eek och biörcke skogh, jnnehåller höö         11 laß

            Ahnbelangandee vthmarcken finnes timb-
            berskogh sampt tiäru weedh efter nödtörf-
            teen, swedie landz skogh jntet, eke skogh
            något lijtet, på vthmarcken mulbethee
            godt, fiskiee wattn jntet, quarn  1
            som gåår hööst och wååhr. 

(Karttext:)

Fagerhullt.
Scala ulnarum.