Södermöre:46


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.

                                                                                 Tuneland
            Bijlszängh, cronehemman    1/2
2.         Åkeren j gierdet ähr sandh och grwß-
            jordh fult medh röör och steen, vthsädhe          5 1/3
3.         Ängien j gierdet ähr hårdh och kiärr-
            waldh fult medh biörck och eek skogh, höö      9
            Höö aff ett kierr wester j marcken                    6

            Till detta hemmanet finnes timbberskog
            nogh, swedie marck lijtet, eeke-
            skogh lijtet, mulbethee godt.


                                                                                 Tuneland
            Pårydh, cronehemman     1
4.         Åkeren j gierdet ähr högh sandhjordh
            fult medh röör och steen, jnnehåller vthsäde      5 1/2
5.         Ängien j gierdet ähr hårdh walldh fult
            medh eek och biörcke bachar, höö till              9
            Ähn ett kierr wester j marcken, höö till             5

            Anbelangandhee vthmarcken finnes timbber-
            skogh sampt till tiärweedh nogh, swediemark
            jntet, mulbethee effter nödtorfften, fiskie-
            wattn jntet. 


(Karttext:)

Bilszängh.
Kiarr wall1.
Kiärr wall.
Pårydh.
Hårdh wall.

1 D.v.s. Kärrvall