Södermöre:48


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.

                                                                                     Tuneland
            Wörehult, cronehemman    1
2.         Åkeren j gierdet ähr sandh jordh
            fult medh rööhr och steen, vthsädhee tuneland      6 1/3
3.         Ängien j gierdena ähr hårdh och sanck
            kiärr wall fult medh biörcke skogh, höö                16

            Ahngående vthmarcken till detta hemmanet
            finnes timbberskogh sampt till tiäru wedh
            nogh, swedie marck jngen, eek skogh
            något lijtet, mulbethe effter nödtorfften,
            fiskie wattn jntet, quarn jngen.


                                                                                     Tuneland
            Miööhult, cronehemmen    1
4.         Åkeren j gierdet ähr sandh och steni[n]gh
            jordh medh några rööhr, vthsädhe tuneland          5 1/3
5.         Ängien j gierdet ähr sanck kierr wall,
            jnnehåller höö till                laß               8
6.         Ängien j norre gierdet ähr hårdh-                  }     12 laß
            waldh fult medh eek skogh och steen     4   

            Till detta hemmanet finnes sammaledes
            timbberskogh sampt till tiäru weedh
            effter nödtorfften, swedie marck jntet
            dugeligit, fiskiee wattn jntet, quarn
            1 som gåår hööst och wååhr.   


(Karttext:)

Kiärr wall.
Kiärr wall.
Wörehult.
Miööhullt.
Kiärr wall.