Södermöre:49


(Rubrik:) Ahreby sochn.

                                                                                           Tuneland
            Vgleboda, cronehemman    1
2.         Åkeren j gierdet ähr högh sand jordh och grooff
            grwß jordh, nähr torr åhr ähr, blifver mißwäxt            5 2/3 tunnland 
3.         Höö aff ängien der sammastedes hårdh wallen  2 
4.         Höö aff sancke kiärr wallen till laß                    7   }  19
            Höö aff een sanck måßa öster j marcken          4
            Ähn höö aff små kierr j skogen till laß               6

            Till detta hemmanet finnes timbber skogh sampt
            till tiäru weedh effter nödtorfften, swedhie-
            marck jngen, eek skogh något lijtet, mulbethe
            godt, fiskie wattn lijtet vthi jnnsiön Vgleboda
            siön benembdh, squalte quarn                1

(Karttext:)

Kiärr wall.
Vgleboda.
Scala ulnarum.