Södermöre:5


(Rubrik:) Haletorp sochnn.


                                                                                  Tuneland
A.        Glaaszholmen, cronehemman  3
B.        Peder Bottwedßons åker j gierdet ähr
            mull joch1 och sandh jordh, jnnehåller vthsäde   5 1/6
C.        Vthsädhee aff åkerlychian, sandh jordh              1 1/2
D.        Vthsädhe af åkerlychian, mull jordh                    1
E.         Vthsädhe af åkerlychian, mull jord                     1 1/6 
F.         Höö af engien j gierdet, hård wall, laß                5
G.        Höö af ängien, sanck och hårdhwall, laß            10
H.        Höö aff den lilla westera ängien, laß                   4

1.         Oluff Jngeßon haffwer vthsädhee j
K         gierdet som litera vthwijßer, tunnelandh             6 1/2   
L.         Vthsädhee aff åkeren, nämbligen tunneland       2/3
M.        Vthsädhee aff wreethen, tunneland                    1 5/6
            Höö aff ängien i gierdet sampt af lyckan             7 laß
            Höö aff eet kierr i skogen och andra små 
            jnstängda ängeß wreether till laß                        9

2.         Thore Nilsson haffwer vthsädhe j gierdet
K         som samma litera vthwijßer, tunneland              6 1/2   
L.         Vthsädhee aff åkeren, tunneland                        2/3
N.        Vthsädhe aff åkerlychian, tuneland                    1 1/3
O.        Vthsädhe aff åkerlychian, tunneland                   2/3
            Höö hemma weedh byhn, så wäll aff äng-
            gen wester j marken till laß                                16  
            
(Karttext:)

Betes haga full medh biorke skogh
Sanck ängh
Glaaszholmen.
Kiärr wall.
Hårdh wall.

1 Fel för jord