Södermöre:50


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.

                                                                         Tuneland
            Hunszhyltan, cronehemman    1/2
2.         Åkeren j gierdet ähr mull jordh
            fult medh rööhr och steen, vthsäde             3 
3.         Ängien j gierdet ähr sijländigh
            kierr wall fult medh biörcke skogh,
            jnnehåller höö till laß                                  12 
            Höö aff ett kierr j skogen medh
            groofft starr till laß                                     5


                                                                         Tuneland
            Hastensbomåhle, cronehemman  1/2
3.         Åkeren j gierdet ähr mylla jordh
            medh några rööhr jblandh, vthsäde            3 1/3 
4.         Ängien j gierdet ähr bådhe hårdh
            och sanck kierr wall, jnnehåller höö           11 laß 

            Till detta hemmanet finnes timbber-
            skogh lijtet, swedie mark jntet,
            eke skogh lijtet, squaltequarn   1
            noterat litera A.

(Karttext:)

Hunszhyltan.
Kiärr wall.
Hastensboomåhle.
Sankt kiärr wall.