Södermöre:51


(Rubrik:) Ahreby sochnn.

                                                                                           Tuneland
            Hastensboo, cronehemman    1
2.         Åkeren j gierdet ähr sandmylla fult medh
            rööhr och steen, jnnehåller vthsädhe   tuneland           4 2/3 
3.         Höö aff gierdetz ängien, bådhe aff hård walldh
            och kierr wallen till                        laß                        13  

            Vthmarcken anbelangandhee finnes timbber-
            och annan tarffweskogh effter nödtorfften,
            swedie marck jntet, fiskie wattn jntet,
            quarn och quarnstelle jntet.

(Karttext:)

Hastensboo.
Sankt kiärr wall.
Scala ulnarum.