Södermöre:52


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.

                                                                                 Tuneland
            Seszesiöö, cronehemman    1
2.         Åkeren j gierdet ähr steenigh sandh jordh,
            groofft grwß jblandh, jnnehåller vthsädhe          5 2/3
3.         Ängien j gierdet ähr [ähr] hårdh walldh och
            kierr wall jblandh, höö till    laß                         16 
            Ähn höö aff eet kierr j skogen, höö till laß         4

            Ahngåendee vthmarcken finnes timbberskogh
            och till tiäruweedh effter nödtorfften, swe-
            die marck jntet, fiskie wattn lijtet nedher
            [nedher] i siön, quarn jngen.

(Karttext:)

Sesiön.
Sesiön.
Onyttigh måsza.
Sijländigt
Sand åsz
Sankt kiärr wall.
Scala ulnarum.