Södermöre:53


(Rubrik:) Ahreby sochnn.

                                                                               Tuneland
            Siärsiöö, cronehemman     1
2.         Åkeren j östera och westera gierden
            ähr högh sandh och mull ööhr fult medh
            rööhr och löhnsteen1, jnnehåller vthsädhe     3 1/8 
3.         Ängien j östera gierdet ähr mycket
            sanck kierr walldh, håller höö till laß               16  
4.         Engie wallen j westera gierdet ähr hög-
            och sijdh måßewaldh full medh skogh och
            steen, jnnehåller        höö    laß                       10 

            Anhgåendhee vthmarcken finnes swedie-
            marck något lijtet, doch fult medh eke skogh,
            bookskogh lijtet, mulbethe godt,
            fiskiee i Siärsiön lijtet.

(Karttext:)

Sanck kiärr wall.
Skogh, kiärr och morasz
Siärsiöö.
Ek och lind.
Siärsiöön.

1 D.v.s. lönnsten?