Södermöre:54


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.

                                                                                   Tuneland
            Wänsiöö, cronehemman     1
2.         Åkeren j gierdet ähr högh ööhr mull
            fult medh rööhr och steen, vthsädhe tunnland     3 1/3 
3.         Ängien der sammastedes ähr hårdh wall
            och een deehl kiärr waldh höö till laß                 14  

            Angåendee vthmarcken ähr timbber-
            skogh lijtet, swediemarck jntet,
            eeke skogh något lijtet, mulbethee godt,
            fiell fiskie något lijtet neder j Wähnsiön.


                                                                                   Tuneland
            Hylckeboda, cronehemman  1/2
4.         Åkeren j gierdet ähr mullöör jordh
            fult medh rööhr och steen, vthsädhee                  3 
5.         Ängien j gierdet ähr hårdh waldh
            och störstee deehlen kierr waldh höö, laß           14  

            Angåendee vthmarcken finnes timbber-
            skogh effter nödtörfften, ek skogh
            lijtet, book skogh jntet, fiskiee
            wattn jntet, quarn jngen. 

(Karttext:)

Wänsiöön.
Wänsiöö.
Skarpt.
Kiärr wall.
Hylckebooda.