Södermöre:55


(Rubrik:) Ahreby sochnn.

                                                                                       Tuneland
            Grööthsiöö, cronehemman     1
7.         Åkeren j gierdet ähr een deehl ööhr jordh och
            een deehl mylla jordh fult medh rööhr och steen,
            jnnehåller vthsädhee nämbligen tunnelandh              3 1/2 
8.         Ängien j samma gierdet ähr stöörstee deehlen
            hårdh waldh och een deel kierr wall höö till laß        11
            Ähn ett kierr j skogen ostängdt, kan jnnehålla          3 laß    

            Anbelangandhee vthmarcken finnes timbberskogh
            och eke skogh effter nödtorfften, swedhie landz
            jngen, mulbethee godt, fiskie wattn lijtet
            neder i siön, ett åhle fiskie ränther åhl 1/2 pund
 
(Karttext:)

Stenugh hårdh wall.
Kiärr wall.
Gröthsiön.
Gröthsiöö.
Scala ulnarum.