Södermöre:56


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.

                                                                                      Tunneland
            Träkniffzmålhe, cronehemman     1/4
2.         Åkeren j gierdet ähr högh sandh mylla
            och sijländigh mull, jnnehåller vthsädhe tuneland     3 1/2 
3.         Ängien der sammastedes ähr hårdh walldh
            och kierr walldh, jnnehåller höö till laß                    8
            Ett kierr j skogen ostängdt, jnnehåller höö              3    

            Ahngåendhee vthmarcken finneß timbber-
            skogh jntet, eek- och bookskogh effter nödtor-
            fften, fiskie wattn sammaledeß nedher
            j siön, quarn jngen.
 
(Karttext:)

Stoore siön.
Träknifz måhla.
Kiärr wall.
Scala ulnarum.