Södermöre:57


(Rubrik:) Ahreby sochnn.

                                                                                      Tunneland
            Träkniffwa, cronehemman     1
4.         Åkeren j gierdet ähr högh sandh ööhr jordh
            full medh rööhr och steen, jnnehåller vthsäde          4 
5.         Ängien j gierdet ähr hårdh stenigh
            walldh och een stoor deehl sanck kierr
            walldh, kan jnnehålla höö till laß                             14

            Anbelangandee vthmarcken finnes timb-
            berskogh effter nödtörfften, swedie mark
            jntet, eek- och book skogh nogh, mulbethe
            godt, fiskie wattn effter nödtorfften
            nedher j siönn, åhle fiskie Trääknifz-
            währmandhee, effter nödtorfften ränther
            åhl    1/2 pund.
 
(Karttext:)

Miöösiön.
Store sion.
Sanckt kiärr wall.
Sanckt kiärr wall.
Ek och lind bachar.
Trääkniff.