Södermöre:62


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.

                                                                                 Tuneland
            Gunnillakrooka, hemman        2
1.         Peder Torrtillßon hafver vthsädhe litera A        3
            Vthsädhe j det andra gierdet         litera B        3 1/2   
            Höö till bemelte hemman af ängien nedher
            wedh åhn och j gierdet hemma weedh byhn till  12 1/2

2.         Peder Håkenßon hafwer vthsädhe alz tillhopa
            j det ena gierdet                            litera A        6 1/6   
            Höö till samma hemman af ängien nedher
            weedh åhn, så och af ängien j gierdet till            12 1/2 laß

            Belanghandhee vthmarcken till denne byhn
            finnes eek, book- och lynn skogh efter
            nödtorften, mulbethe ganska ringa,
            fiskie watn lijtet nedher i åhn, quarnar
            jntet.

(Karttext:)

Gunnillakrooka.