Södermöre:63


(Rubrik:) Toorsz åhsz sochnn

                                                                                 Tuneland
A.        Biörszboo, cronehemman        1
B.        Åkeren j gierdet ähr en deehl stee-
            nigh jordh och deelß sandh mylla, vthsäde        6 5/6   
C.        Ängien j gierdet ähr medelmåttigh
            godh, jnnehåller höö till            laß                    18

            Ahnbelangandhe vthmarcken finnes
            eke skogh, book skogh och linnskogh
            nogh, mulbethe godt, fiskie watn
            jntet.


                                                                                 Tuneland
D.        Öster Emingbo, cronehemman                          1/2
E.        Åkeren j gierdet ähr högh fult
            medh röör och steen, vthsädhe                         5 1/3 
F.        Ängien j gierdet ähr hårdh
            wall och een deehl kierr wall.
            Jnnehåller höö till                    laß                     8
            Höö aff ett kierr j skogen,       laß                     5

    
(Karttext:)

Biörszbo.
Öster Emingbo