Södermöre:66


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.

                                                                            Tuneland
A.        Wester Emingebo, cronehemman 1.
B.        Åkeren jbid. ähr högh sandh jordh fult
            medh rööhr och steen, vthsädhe tuneland    9 1/2
C.        Ähngien j gierdet ähr een deehl sanck
            måßewaldh och deelß hårdh waldh
            Jnnehåller höö till laß                                   17
 
            Vthmarcken belangande finnes eek- och
            book skogh effter nödtorfften, swe-
            die marck jntet, fiskie wattn jntet.


                                                                            Tuneland
D.        Holmary, cronhemman     1/4.
E.        Åkeren jbid. ähr högh grwß jordh
            fult medh rööhr och steen, vthsädhe             3 1/3
F.        Ängien i gierdet ähr störste deehlen
            kierr wall och något lijtet hård
            wall, jnnehåller höö alz tillhoopa                  10


(Karttext:)

Sanck måsewaldh
Wester Emingebo
Holmary.
Sanckt kiärr.