Södermöre:67


(Rubrik:) Toorsåhsz sochnn.

                                                                            Tuneland
G.        Öster Gietternabo, cronehemman 1.
H.        Åkeren jbid. j gierdet ähr högh sandhmylla
            fult medh röör och steen, vthsädhe              5 2/3
I.         Ängien der sammastedes j gierdet ähr sanck
            kierr wall fult medh biörckeskogh, laß         20
 
            Vthmarcken belangande finnes eek och book
            nogh, mulbethe effter nödtorfften, fiskie
            wattn jntet, squaltequarn    1 som gåår
            hööst och wååhr.

(Karttext:)

Öster Gietternabo.
Sanck kiärrwall.