Södermöre:70


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.        Toors åhsz sochnn.


                                                                            Tunland
A.        Wester Gietternabo, cronehemman       1  
B.        Åkeren jbid. j gierdet ähr leer mylla
            Jnnehåller vthsädhe till            tuneland        4 5/8  
C.        Ähn j åker wreethen vthsädhe                     1 3/4  
D.        Ängien j gierdet ähr medelgodh höö, laß      18 


                                                                   Tuneland
            Holma, cronehemman       1  
B.        Åkeren jbid. j gierdet ähr mylla jord
            fult medh rööhr och steen, vthsädhe    6 1/3
F.        Ängien j gierdet ähr sanck kierr
           wall, jnnehåller höö till            laß        12


(Karttext:)

Wester Gietternaboo
Holma.
Sanck ängh.