Södermöre:71


(Rubrik:) Toorsåhsz sochnn.


                                                                      Tunland
A.        Boohylta, cronehemman       1  
B.        Åkeren jbid. j gierdet ähr högh
            grwß jordh fult medh röör och steen      3 1/2
C.        Ängien j gierdet ähr steenigh hårdh
            waldh fult medh skogh, höö till    laß      6

            Till deße bemeltee gårdar finnes jntet
            annat till vth mark ähn skerff och
            stoor furu skogh, fiskie wattn jntet.


                                                                       Tuneland
C.        Tuuthehult, cronehemman  
D.        Åkeren j gierdet ähr mylla jordh
            fult medh rööhr och steen, vthsädhe till    5
E.        Ängien der sammästedes ähr mesten-
           deelß stenugh hårdh wåldh höö till           10 laß


(Karttext:)

Boohylta.
Quarn
Tuutehult.