Södermöre:74


(Rubrik:) Södermöhre häradtt.


                                                                     Tunnland
A.        Millankiär, cronehemman       1/4 
B.        Åkeren i gierdet ähr hög fult medh
            rööhr och steen, jnnehåller vthsädhe      2
C.        Ängien i gierdet ähr kierr wall, laß         6 1/2 


G.        Degerhyltan, cronehemman    1/4
H.        Åkeren j gierdet ähr högh gruß jordh
            fult medh rööhr och steen, vthsädhe      3
I.          Ähngien j gierdet ähr hårdh waldh
            Höö till                        laß                    6


                                                                     Tunnland
D.        Jsachzmåhle, cronehemman    1/4 
E.        Åkeren i gierdet ähr sandhmylla
            fult medh rööhr och steen, vthsädhe      3 2/3
F.        Ähngien i gierdet ähr kierr wall              8 laß


K.        Hielmsmåhle, cronehemman   1/4 
L.        Åkeren j gierdet ähr mylla jordh
            fult medh rööhr och steen, vthsädhe      3 1/3
M.       Ängien i gierdet ähr mestendeelß
            sanck kierr wall, höö alz            laß       5 laß    
  

(Karttext:)

Kiärr wall.
Kiärr wall.
Jsachzmåle.
Millankiärr.
Degerhyltan
Kiärr wall.
Hård waldz engh
Hielmszmåle.