Södermöre:76


(Rubrik:) Södermöre.


Numero  A. Sonelyckia, crone hemman  1                 Tunlandh
2.        Åkern, ensäde, sandh och mull jordh, wtsäde      2 1/2 
B.        Höö aff åker giärdet, sank wall        5 laß
                                                                              }     16 
C.        Höö aff Wäster giärdet, sank wall   11 laß
            Jngen skogh, jntet bete, jntet fiskie.

(Karttext:)

Här tager Kabbetorp egor wedh.
Här möta Grißebäkz egor wedh.
Kabbetårp egor.
Alne mått.