Södermöre:77


(Rubrik:) Söderåker sochn.


Numero  A. Kiärr, crone hemman  1                           Tunlandh
2.        Åkren, ensäde, sandh och mull jordh, wtsäde      5 4/7 
B.        Höö aff engen, hårdh och sank wall, full
            medh eke skogh och håller tilhopa        laß         22  
            Fiske i Salt siön.
            Ål broer 2 wedh Biörknääß wddh, öde.
            Gått bete, ingen skogh till hägna, litet
            till Bränna

(Karttext:)

Kiärr
Kiär wal
Hårdh wall.
Kiär wal.
Alne mått.