Södermöre:79


(Rubrik:) Södermöre    Söderåker sochn.


Numero  A. Kiärrebo, crone hemman  1                 Tunlandh
2.        Åkren i stora giärdet, ler och mull jordh          6 13/14 
3.        Lille giärdet, ler och mull jordh, wtsad1           1 
           Höö aff store giärdet, hårdh och sank
           wall, full mädh eke skogh och håller laß          25     
           Skogh till hängna och bränna, medelmåtig bete.
           Fiskie Salt siöön, notewarp 6.
           Åle broo 1 wedh Bärqwara.
           Åle broo 1 wedh Trotta grundh, öde.

(Karttext:)

Kiärrebo.
Kiärr wall full mädh skogh och moras, ähr dugligh till rödia.
Hårdh och sanck wall
Alne mått.

1 D.v.s. utsäde