Södermöre:80-81


(Rubrik:) Södermöre.        Söderåker sochn.


Numero A. Kabbetårp, crone hemman  2, förmedlat till  1        Tunlandh
2.        Åkren, ensäde, öör och mull jordh, wtsäde                        8 4/7 
3.        Höö aff engen, hårdh och sank wall, full
           mädh skogh och steen och håller laß                                  24
           Ringa skogh. Ringa bete. Jntet fiskie.


Numero Torstårp, crone hemman  2, frälse heman 1                  Tunlandh
B.        Frälse garden. 
4.        Wäster giärdet enskijlt. Sandmylla jordh, wtsäde 1
5.        Hem giärdet, mull jordh, enskijlt, wtsäde             6 1/4   }    9 3/4
6.        Åker skiffte mädh både crone gården, wtsäde     2 1/2       
C.       Höö aff Wäster giärdet, hårdh och sank wall       6      
D.       Höö aff Hem giärdet, hårdh stenigh wall              10 laß }   23
E.        Höö aff enghehwmparna räknade tilhopa            7 laß

F.        Mällan gården, crone
7.        Å Hem giärdet enskijlt, sandmylla jordh, wtsade1 1
                                                                                               }   4 1/2 
8.        Åker skiffte mädh frälse och crone gården           3 1/2  
G.       Höö aff Hem giärdet fult medh eke skogh            3 laß  
                                                                                               }   9 laß 
H.       Höö aff enge hwmparna räknade tilhopa              6 laß

I.         Söder gården, crone
9.        Hem giärdet enskijlt, sandh mylla jordh                2 1/4
                                                                                               }   5 3/4 
10.      Åker skiffte mädh frälse och mellan gården          3 1/2  
K.       Höö aff Hem giärdet, hårdh wall                          5 laß  
                                                                                               }   11
L.        Höö aff hwmparna räknade tilhopa                     6 laß     

           Skogh till kolh?? och wede bran.
           Baste skogh i by giärdet till alla 3 gårdar              


(Karttext, vänstra bilden:)

Kabbetorp.
Här möta Torstårp egor
Hårdh wall
Sank wall
Här möta Lilla Sonelykia egor.
Alne mått.


(Karttext, högra bilden:)

Hårdh wal medh skogh
Hård wal medh skog
Torsztorp
Hardh wall
Såndh lykia egor


1 D.v.s. utsäde