Södermöre:83


(Rubrik:) Södermöre        Torsåhs sochn.


Numero A. Ekie, crone hemman  1                                            Tunlandh
2.        Hem giärdet, sandmylla jordh, wtsäde            4 3/4 
3.        Öster lykian, sandh och mull jord, wtsede        Summa      5 9/140
                                                                           } 11/35    
4.        Nårr lykian, mull jordh, wtsade1                 
B.       Höö aff giärde, hård och kiärr wall                                     16
           Timber skogh, någe swedie skogh,
           medelmåtigt bete.

(Karttext:)

Kiär wall, ähr duglig till rödia
Kiärr wall och skog, ähr duglig till rödia
Ekiee.
Kiär wall full mädh skogh, ähr duglig till rödia
Alne mått.  

1 D.v.s. utsäde