Södermöre:84


(Rubrik:) Södermöre


Numero A. Når Siggeß boda, crone hemman  1                   Tunlandh
2.        Öster giärdet, mull jordh, wtsäde                5 11/14 
3.        Hage giärde, sandh och mull jord, wtsede   1/2          }   6 13/14
4.        Enge giärdet, mull jordh, wtsäde                 5/14
5.        Mållykian, sandh mylla jordh, wtsade1        2/7
B.       Höö aff Öster giärdet, hårdh wal          12 laß
C.       Höö aff hage giärdet, hård wall             1 laß
D.       Höö aff enge giärdet, kiär wall              6 laß   }           24
E.        Höö aff Mållykian, hårdh wall              1 laß               
F.        Höö af enge giärdet, kiärr wall             4 laß               
G.       Humble gårdh.
           Medelmåtigt bete, skogh till wedebran.

(Karttext:)

Sank kiär wall
Hårdh wall medh eke skog
Norr siggeszbo
Moras
Kiär wall
Här möta Sör Siggeßboda egior.
Alne mått.       
1 D.v.s. utsäde