Södermöre:85


(Rubrik:) Torsåhs sochn.


Numero A. Sör Siggesboda, crone hemman  1               Tunlandh
2.        Åkren, ensäde, mull jordh, full mädh steen             6 11/35 
B.       Enge wallen, hårdh och steenigh wall    18 laß
                                                                                  }   21
C.       Wth engen, kiärr wall                            3 laß
D.       Hwmble gårdh.
           Medel måtight bete.
           Skogh till wedebran och någå swedie mark.  

(Karttext:)

Här möta Nårr Siggeßboda egor.
Söder Siggeszboda
Moras
Hårdh wal
Ekeskogh, slås ibland
Hårdh wall
Kiär wall
Alne mått.       
1 D.v.s. utsäde