Södermöre:87


(Rubrik:) Södermöre    Torsåhs sochn.


Numero A. Gulleboda, crone hemman  1/2               Tunlandh
2.        Åkren, sandh och mul jordh, ensäde, wtsäde   6 3/4 
3.        Engen, hårdh och sank wall              18 laß
                                                                              }  26
4.        Hagh engen, kiärr wall                      8 laß
B.        Skualt qwarn, går höst och wår.
           Timber skogh, boke skog, näffuer skogh.
           Baste skogh, gått bete.  

(Karttext:)

Hård wall
Kiär wall
Hårdh wal
Kiär wall
Gullebo åhsz
Alne mått.       
1 D.v.s. utsäde