Södermöre:88


(Rubrik:) Södermöre


Numero A. Drågleboda, crone hemman    1            Tunlandh
2.        Åkren, sandh och mull jord, ensäde                 3 3/5 
B.       Engen, hårdh och kiär wall                               13
           Timber skogh, boke skogh
           Näfuer skogh, gåt bete.  

(Karttext:)

Drågboda
Hård och sank wall
Hård wall
Tranbärß måse, onytigh wal
Alne mått.