Södermöre:89


(Rubrik:) Torsåhs sochn.


Numero A. Hallegiärde, crone hemman    1/2                        Tunlandh
2.        Åkren, sandh och mull jord, wtsäde                             3 3/5 
B.       Engen, hårdh och sank wall, full mädh skog och steen,  14
           godh skogh, gått bete.

C.       Hallegiärdz måle, fordom tårpställe 
D.       Åkren till målen, öör jordh, wtsäde                               3/4 
E.       Eng wallen, hårdh mädh någe skogh                              1 1/2 laß   
          Jngen skog, intett bete.

(Karttext:)

Hårdh wal
Hallgierde.
Kiär wall
Skogh, steen och moras
Alne mått.